E
lektronad, 1991 yılında Bursa'da araç iç aydınlatma sistemleri üretmek amacıyla kuruldu.

Elektronad uzun yıllardan beri otomotiv ve araç içi aydınlatma sistemleri gereksinimlerini kaliteli ürün ar-ge sini bünyesinde ihdas ederek karşılamaya çalışmaktadır. Günümüzde ucuz ithal ürünlere prim vermeyen imalatçı/tüketici kesimle birbirini destekleyen;

Katma değerini yükseltme arzusu içinde hatta mecburiyetinde olmuştur.   Ürün çeşidimiz,uzunca bir süre Flouresan Balast ve Armatürleri, üretimimizin ana maddesi olurken sonraki yıllarda tüm dünyada olduğu gibiülkemizde de LED çağı başlamış oldu. Bizde imkanlar nispetinde led li aydınlatma armatürlerini,müşterilerimizin istifadesine sunduk.Bunlara ilave olarak, Otobüs ve Kamyon grubuna yönelik Tesisat(Donanım)sonlandırma Elektronik kart üretimine başladık. Elektronik cihaz ve devrelerle ilgimizi Muhtelif güçte Konverter üretimini gerçekleştirdik. Son olarakta farklı güçlerde İnverter üretiyoruz...